Izvestaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovanih obaveza sa Programom poslovanja

Proverite takođe

Druga faza realizacije projekta UNDP

U prvoj fazi ugovorena je nabavka drobilice za granje, za koju očekujemo prenos sredstava od …