Služba vodovoda i kanalizacije JKP “Osečina”

U SLUŽBI VODOVODA I KANALIZACIJE obavljaju se sledeći poslovi:
proizvodnja i distribucija vode, održavanje i popravka vodovodne i kanalizacione (fekalne i kišne) mreže i pratećih objekata na mreži (šahte, razvodna okna, okna, slivnici i dr.), održavanje i popravka izvorišta, građevinskih objekata na izvorištu, bunarskih kućica, bunara, bazena, uređaja i opreme vezanih za vodovod i kanalizaciju, izgradnja, prokopavanje, čišćenje i održavanje uličnih i drugih kanala u naseljenom mestu Osečina i Pecka, priprema izvornih geodedskih i dr. Podataka za projektovanje i pripremu investicionih programa i odluka za Službu, čišćenje septičkih jama sa otpušavanjem, produvavanjem i ispiranjem mreže, izrada priključaka i priključivanje vodovodne i kanalizacione mreže kuća, stanova i stambenih zgrada i poslovnih i drugih objekata na gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu (izrada priključaka, određivanje uslova, izdavanje odobrenja, postavljanje dovodnog cevovoda i izrada dovodnog kanala i sl.), čitanje vodomera, postavljanje novog i zamena postojećeg vodomera, zamena stakla, baždarenje i sl., nošenje korisnicima računa za komunalne usluge i po potrebi naplata istih, po potrebi naplata pijačnih taksa, povremeni obilazak izvorišta i objekata vodovoda i kanalizacije u Peckoj, po potrebi isključenje i ponovo uključenje korisnika na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nabavka rezervnih delova, opreme i uređaja za potrebe Službe, održavanje i popravka vodovodne i kanalizacione mreže u stambenim zgradama, stanovima i kućama, izgradnja, rekonstrukcija i proširenje vodovodne i kanalizacione mreže sa pratećim objektima, drugi poslovi vezani za nesmetan rad i funkcionisanje vodovoda i kanalizacije.

Proverite takođe

Služba za održavanje čistoće i kvaliteta vode JKP “Osečina”

U SLUŽBI ZA ODRŽAVANjE ČISTOĆE I KVALITETA VODE obavljaju se sledeći poslovi: usluge komunalne javne …