Delatnost JKP “Osečina”

 

Pretežna delatnost

Pretežna delatnost Javnog preduzeća je:
36.00 – Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode, koja obuhvata skupljanje, prečišćavanje i distribuciju vode za potrebe domaćinstava i industrije. Uključeni su skupljanje vode iz različitih izvora i distribucija vode, kao i rad sistema za navodnjavanje; nisu uključene usluge navodnjavanja ni slične pomoćne usluge u poljoprivredi. Obuhvata: – skupljanje vode iz jezera, reka, bunara, sa izvora i sl. – skupljanje kišnice – prečišćavanje vode – obradu vode u industrijske i druge svrhe – desalinizaciju morske ili podzemne vode kao glavne aktivnosti u proizvodnji vode – distribuciju vode cevovodom, vozilom-cisternom ili na drugi način – rad kanala za navodnjavanje Ne obuhvata: – rad opreme za navodnjavanje za potrebe poljoprivrede, del. 01.61 – obradu otpadnih voda radi sprečavanja zagađenja, del. 37.00 – cevovodni transport vode, del. 49.50 .

Pored pretežne delatnosti javno preduzeće obavlja i sledeće delatnosti:

52.21 – Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju
82.99 – Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju
37.00 – Uklanjanje otpadnih voda
38.11 – Skupljanje otpada koji nije opasan
38.21 – Tretman odlaganja otpada koji nije opasan
81.30 – Usluge uređenja i održavanje okoline
96.03 – Pogrebne i srodne delatnosti
81.10 – Usluge održavanje objekata
81.21 – Usluge redovnog čišćenja zgrada
81.22 – Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme
81.29 – Usluge ostalog čišćenja
02.20 – Seča drveća
08.11 – Eksploatacija građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, gipsa, krede
08.12 – Eksploatacija šljunka, peska, gline i kaolina
23.61 – Proizvodnja proizvoda od betona namenjenih za građevinarstvo
23.62 – Proizvodnja proizvoda od gipsa namenjenih za građevinarstvo
23.63 – Proizvodnja svežeg betona
23.64 – Proizvodnja maltera
23.69. – Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa
23.70 – Sečenje, oblikovanje i obrada kamena
35.30. – Snabdevanje parom i klimatizacija
41.20. – Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
42.21 – Izgradnja cevovoda
43.11 – Rušenje objekata
43.12 – Priprema gradilišta
42.11 – Izgradnja puteva i autoputeva
43.21 – Postavljanje električnih instalacija
43.22 – Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizovanih sistema
43.29 – Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
43.31 – Malterisanje
43.32 – Ugradnja stolarije
43.33 – Postavljanje podnih i zidnih obloga
43.34 – Bojenje i zastakljivanje
43.39 – Ostali završni radovi
45.20 – Održavanje i popravka motornih vozila
45.32 – Trgovina na malo delovima i opremom za motorna vozila
46.73 – Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
46.74 – Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grejanje
46.77 – Trgovina na veliko otpacima i ostacima
46.90 – Nespecijalizovana trgovina na veliko
47.52 – Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
49.41 – Drumski prevoz tereta
77.31 – Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme
77.32 – Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo.
Javno komunalno preduzeće „Osečina“ može bez upisa u registar da vrši i druge delatnosti koje služe obavljanju pretežne delatnosti, ukoliko za te delatnosti ispunjava uslove predviđene zakonom.
Osnivač i Javno komunalno preduzeće mogu pojedina prava i obaveze u obavljanju delatnosti iz stava 2. ovog člana urediti ugovorom u skladu sa zakonom.
O promeni delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Osečina“, kao i o obavljanju drugih delatnosti koje služe obavljanju pretežne delatnosti, odlučuje Nadzorni odbor, uz saglasnost osnivača, u skladu sa zakonom.

Uslovi za obavljanje delatnosti kao delatnosti od opšteg interesa

Javno komunalno preduzeće „Osečina“ može da otpočne obavljanje delatnosti kad nadležni državni organ utvrdi da su ispunjeni uslovi za obavljanje te delatnosti u pogledu:
1. tehničke opremljenosti,
2. kadrovske osposobljenosti,
3. bezbednosti i zdravlja na radu,
4. zaštite i unapređivanja životne sredine i
5. drugih uslova propisanih zakonom.