Služba zajedničkih poslova JKP “Osečina”

U SLUŽBI ZAJEDNIČKIH POSLOVA obavljaju se poslovi:

  • rukovođenja i organizovanja rada i poslovanja preduzeća
  • plana i razvoja preduzeća, investicionog i tekućeg održavanja objekata, opreme, uređaja, mreže i sl.
  • investicioni, komercijalni, finansijski, pravni, opšti i kadrovski, računovodstva, vođenja magacina, plana i analize, obezbeđenja, održavanja higijene u poslovnim prostorijama upravne zgrade, uređivanja i održavanja poslovnih knjiga
  • drugi zajednički poslovi.
Upravna zgrada JKP “Osečina”
Pere Jovanovića 35, Osečina

Proverite takođe

Služba za održavanje čistoće i kvaliteta vode JKP “Osečina”

U SLUŽBI ZA ODRŽAVANjE ČISTOĆE I KVALITETA VODE obavljaju se sledeći poslovi: usluge komunalne javne …