Služba održavanja i služba za puteve JKP “Osečina”

U SLUŽBI ODRŽAVANJA I SLUŽBI ZA PUTEVE obavljaju se sledeći poslovi:

 • Popravka i održavanje motornih vozila, građevinske mehanizacije, mašina, alata, opreme i uređaja, delova i sl., kao što su poslovi automehaničara, autoelektričara, mašinbravara, bravara, varioca, metaloglodača, metalostrugara i dr.
 • Izrađuju i obrađuju razne predmete i delove i iste farbaju, vrši izrada, popravka i održavanje elektro instalacija za potrebe preduzeća, a obavljaju se i drugi poslovi, izgradnja, rekonstrukcija, proširenje, popravka i održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva o objekata na istim (po potrebi poljskih i šumskih puteva), ulica, trotoara, pešačkih staza i trgova, vodovodne i kanalizacione mreže i sl.
 • PPZ i zaštita na radu.Zaposleni u ovoj Službi po potrebi obavljaju i druge poslove u preduzeću (rade na građevinskim mašinama, voze motorna vozila i sl.)

PROGRAM REDOVNOG I ZIMSKOG ODRŽAVANjA LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA NA TERITORIJI OPŠTINI OSEČINA

Na osnovu Opštinske Odluke o lokalnim i nekategorisanim putevima na teritoriji Opštine Osečina, a u skladu sa tehničkim i drugim mogućnostima JKP ”Osečina” preuzima na sebe obavezu održavanja većeg dela putnih pravaca navedenih u gore pomenutoj opštinskoj Odluci. Prilikom odabira putnih pravaca odlučivalo je više parametara i to: održavanje asfaltnih puteva i puteva gde saobraća javni prevoz, kao i kružno povezivanje putnih pravaca prilikom prolaska mehanizacije radi povećanja efikasnosti.
Pod održavanjem puteva kao i ulica u varošici Osečina podrazumeva se čišćenje snega mašinskim putem (traktori i građevinske mašine), izvlačenje rizle i šljake na pojedine lokalitete (po nalogu službe opštinske inspekcije), kao i ručno i mašinsko skidanje snega i leda na trotoarima i odvoz istog.

Služba zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva JKP ”Osečina” poseduje sledeća vozila i mašine:

 • Kamioni FAP 1921 kiperi 2 kom.
 • Kamion MAZ kiper 2 kom.
 • Traktor ”Rakovica” 76 DV 1 kom.
 • Kombinovana mašina JCB 4ch 2 kom.
 • Buldozer TG-80 1 kom.
 • Buldozer TG-120 1 kom.
 • Traktor ”Belarus” 820 1 kom.
 • Utovarivač ULT 160 1 kom.

Kadrovsku strukturu službe održavanja čine: šef službe, 4 vozača, 2 vozača traktora, 4 rukovaoca građevinskim mašinama, 6 fizičkih radnika.
Rad se odvija uglavnom u dve smene od kojih svaka traje po 8 časova:

 • Smena od 07:00 do 15:00 časova
 • Smena od 15:00 do 23:00 časa

U slučaju obilnih padavina uvodi se i treća smena (23:00 do 07:00).
Ukoliko su padavine izrazito velike angažuju se i podizvođači, odnosno firme koje poseduju građevinsku mehanizaciju.

Podrška ovoj službi je rad mehaničarske radionice gde se vrše svi potrebni redovni i vanredni servisi na putničkim, teretnim vozilima kao i na građevinskim mašinama.

Opštinski putevi koje održava JKP ”Osečina” Osečina su sledeći:

 • O1 – II A 141 (Vlašić) – Predolina – Kisela voda – Jeremićevine – Ramnava- Beljevine-Miličinica;
 • O2 – II B 329 (Gvozdeni most)-Alića lipe (uz Dumanoviće)-Mramorje- O1 (Predolina);
 • O3 – II B 329 (Plavanjski most)-OŠ u Sirdiji-II A 142 (Veliki beleg), sa krakom do O2.
 • O4 – O3 (Cer u Sirdiji)-zadružna ekonomija u Tuđinu zaseok Vujičići, Aćimovići- II A 142 (Veliki beleg);
 • O5 – Cara Dušana u Osečini ide granicom sela Osečina-Ostružanj-Lopatanj-Jančići – I B 27 (Jančića vodenica);
 • O6 – II B 337 (Ostružanj)-Vučak-sušara-Razbojište- II A 143 (Bandera);
 • O7 – I B 27 (Vratoca) – Đurići-Brezova glavica- O6 (Razbojište);
 • O8 – II A 141 (Kokorava u Gunjacima)-Bratačić-Poljane-OŠ u Plušcu-Nedeljkovići- II A 141 (T. koliba);
 • O9 – II A 141 (Soldatovići) – Tešmanov konak- Mladenovići- put Bela Crkva-R.Stave sa delom pomenutog asfaltnog puta;
 • O10 – II A 141 (Matića most) – deponija u Belotiću- dom u Belotiću- tromeđa Belotić, Bastav i B. Crkva;
 • O11 – Dom u Belotiću- Bukovača– Dom u Komiriću –Đurići – O8;
 • O12 – I B 27 (uz Konjušicu)-magacin u Konjuši-Gornja mala-Vis- II A 141 (Tojina koliba);
 • O13 – II A 141 (Sušara)- O8(OŠ u Plušcu),
 • O14 – II A 143 (OŠ Dragodol)-Osoje-Atar- Tisovik- Tešići – Gornja Orovica;
 • O15 – II A 141 (Stanojevac)-Potočari- II B 335 (Mitrova radionica);
 • O16 – II A 143 Savatića vodenica- Savatići- Đermanovići- Gačine vode;
 • O17 – II A 141 (Preseka)-Asanka-škola u Carini- II B 335 (Mitrova radionica);
 • O18 – Pecka-Đurići-Jalovik- II A 143 (Iva).

Pored gore navedenih opštinskih puteva čisti se i određen broj nekategorisanih puteva u skladu sa potrebama.
Do pojedinih putnih pravaca se mora doći državnim putevima I i II reda što utiče ( u zavisnosti da li su isti očišćeni od nadležnih preduzeća) na vreme prolaska tih putnih pravaca.

Pod zimskim održavanjem varošice Osečina i Pecka od strane JKP ”Osečina” podrazumeva se čišćenje ulica koje ne spadaju u državne puteve I i II reda, kao i trotoara i drugih javnih površina na određenim deonicama gde čišćenje ne obavljaju građani.

Ulice i trotoari koje održava JKP ”Osečina” u varošici Osečina su sledeći:

 • Ulica Cara Lazara
 • Ulica Nemanjina
 • Ulica Bolnička
 • Ulica Hajduk Veljkova
 • Naselje Bela Vrba
 • Ulica Ostenjački put
 • Ulica Kneza Miloša
 • Ulica Cara Dušana
 • Naselje Piskavice
 • Sporedne ulice u ulici Vojvode Stepe
 • Sporedne ulice na Ostružanjskom putu
 • Sporedne ulice u ulici Pere Jovanovića
 • Trotoari u Karađorđevoj ulici
 • Trotoari u Pere Jovanovića
 • Trotoari u Braće Nedić
 • Trotoari u Vojvode Stepe
 • Gradski trg, parkinzi i druge javne površine.

Prilikom obilnih padavina usled čišćenja dolazi do stvaranja velikih gomila snega i leda na trotoarima i pored raskrsnica koje se po prestanku padavina iznose utovarom mašinama i ručno u kamione i odvoženjem.
Za predstojeću zimsku sezonu 2017/18 nabavljeni su i novi lanci za sneg za kombinovane mašine, kao i za ULT – 160 što će unaprediti sam kvalitet radova.
Količina šljake koja se izveze na lokalne i nekategorisane puteve kreće se u količinama od 400 do 600 m3 zavisno od potrebe.
Količina rizle pomešane sa solju kreće se do 100 m3 uglavnom za ulice i trotoare u varošici Osečini.

Proverite takođe

Služba za održavanje čistoće i kvaliteta vode JKP “Osečina”

U SLUŽBI ZA ODRŽAVANjE ČISTOĆE I KVALITETA VODE obavljaju se sledeći poslovi: usluge komunalne javne …