Služba centralnog grejanja, pogrebnih usluga i parking servisa JKP “Osečina”

U SLUŽBI CENTRALNOG GREJANJA, POGREBNIH USLUGA I PARKING SERVISA obavljaju se sledeći poslovi:

  • CENTRALNO GREJANjE: poslovi grejanja (nabavka uglja, loženje i održavanje sistema grejanja), po potrebi isključenje i ponovo uključenje korisnika na mrežu za parno grejanje, nabavka rezervnih delova, opreme i uređaja za potrebe Službe, kao i nabavka uglja i drugog goriva za grejanje i drugog materijala za rad Službe, drugi poslovi vezani za nesmetan rad i funkcionisanje sistema grejanja,
  • POGREBNE USLUGE: uređenje i održavanje postojećeg i novog groblja (ograđivanje, izrada geodedskih dokumenata, zemljani radovi na uređenju prostora za novo groblje, izgradnja staza i grobnih mesta, određivanje i obeležavanje grobnih mesta, izrada akta za korišćenje grobnih mesta i predloga akta o visini zakupa – korišćenja, izrada akta o visini cene pogrebnih usluga, ukop i sahranjivanje, održavanje drvoreda i rastinja i sl.) – do se za ove poslove ne organizuje posebna Služba u okviru preduzeća.
  • PARKING SERVIS: organizacija i kontrola naplate parkiranja, koordinacija sa drugim službama, izveštavanje direktora, drugi poslovi po nalogu direktora i rukovodioca službi.

GREJANJE:

Grejna sezona 2017/2018 je počela 15.10.2017.godine, a planirani završetak je 15.04.2018.godine.
U grejnoj sezoni 2017/2018 greje se 3580,13 m2 stambenog i 1466,28 m2 poslovnog prostora.

PARKING:

Od 2017-e godine u okviru JKP „Osečina“ počela je sa radom služba parking servisa. Na raspolaganju je 127 parking mesta na kojima se vrši naplata parkiranja. Radi se dnevno naplaćivanje parking mesta svakog radnog dana od 07-17 časova, a subotom od 07-13 časova. Za potrebe ove službe angažovana su tri radnika, dva vrše kontrolu naplate parkiranja, a treći obavlja posao glavnog operatera parking servisa. Naplata parking mesta se obavlja u Karađorđevoj, Nemanjinoj, Kneza Miloša, Braće Nedić i u ulici Cara Lazara.
Cene usluga javnih parkirališta sa obračunatim PDV-om su sledeće:
1. Za korišćenje prostora za parkiranje na uređenim i obeleženim mestima za parkiranje, po 1 satu – za putničke automobile………………….24,00 dinara
2. Za korišćenje prostora za parkiranje na uređenim i obeleženim mestima za parkiranje po danu……………………………………………………………110,00 dinara
3. Za korišćenje prostora za parkiranje na uređenim i obeleženim mestima za parkiranje – za stanare uz objekat u vlasništvu – mesečno….360,00 dinara
4. Za korišćenje prostora za parkiranje na uređenim i obeleženim mestima za parkiranje – rezervisana parking mesta za pravna lica prema rešenju saobraćajnog inspektora – mesečno……………………………………………………… 2.400,00 dinara
5. Za korišćenje prostora za parkiranje na uređenim i obeleženim mestima za parkiranje – rezervisana parking mesta za pravna lica prema rešenju saobraćajnog inspektora – godišnje……………………………………………………..24.000,00 dinara
6. Posebna naknada za neizmirene obaveze parkiranja…..600,00 dinara

Broj na koji se uplaćuje SMS za satnu kartu: 8141
Broj na koji se uplaćuje SMS za dnevnu kartu: 8142
Karte se osim uplatom SMS-om mogu kupiti i u menjačnici „EURO“, menjačnici „TROKADERO“ i menjačnici „OSEČINA“.

Proverite takođe

Služba za održavanje čistoće i kvaliteta vode JKP “Osečina”

U SLUŽBI ZA ODRŽAVANjE ČISTOĆE I KVALITETA VODE obavljaju se sledeći poslovi: usluge komunalne javne …