Službe JKP “Osečina”

Javno komunalno preduzeće „Osečina“ iz Osečine ima više organizacionih jedinica.
Osnovna organizaciona jedinica je Služba.
U preduzeću se organizuju sledeće službe:

  1. Služba zajedničkih poslova,
  2. Služba vodovoda i kanalizacije,
  3. Služba održavanja i služba za puteve,
  4. Služba centralnog grejanja, pogrebnih usluga i parking servisa
  5. Služba za održavanje čistoće i kvaliteta vode.

Služba, kao organizaciona jedinica, nema ovlašćenja u pravnom prometu sa trećim licima, a može unutar preduzeća da se vodi kao posebna obračunska jedinica poslovanja.