Slavko Živanović

Slavko Živanović rodjen je u selu Lopatnju 1961.godine. Osnovno obrazovanje stekao u Osnovnoj Školi Braća Nedić u Osečini.
Srednju školu završio u Tehničkoj Školi u Valjevu, zanimanje Programer.
Posle završetka srednje škole upisao Mašinski Fakultet u Beogradu koji je sa uspehom završio.
Nakon diplomiranja na Mašinskom Fakultetu zaposlio se u preduzeće Podgorka čiji sam bio stipendista.
U Podgorci radio na poslu „šef službe održavanja“ u trajanju od osam godina.
Sledeći period od 13 godina radio u preduzeću Krušik Plastika na poslovima „Šef službe Mašinskog održavanja“
Od 01.01.2010. godine zaposlen u JKP Osečina sa trenutnim zaposlenjem „Izvršni Direktor“