Classic Layout

Dokumenta JKP “Osečina”

Program poslovanja za 2020. godinu Statut JKP “Osečina“ Odluka o javnim parkiralištima Cenovnici Saglasnost Finansijski izveštaji (Parkiranje Izveštaj o stepenu usklađenosti ;  Obrasci uz Izveštaj) Cenovnik za parking Poseban program JKP Finansijski plan JKP Osečina za 2020. Izveštaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period …

Detaljnije

Služba za održavanje čistoće i kvaliteta vode JKP “Osečina”

U SLUŽBI ZA ODRŽAVANjE ČISTOĆE I KVALITETA VODE obavljaju se sledeći poslovi: usluge komunalne javne higijene (čišćenje, pranje i polivanje ulica, trotoara i staza, čišćenje javnih i zelenih površina, čišćenje površina oko stambenih zgrada, pražnjenje kontejnera i uličnih kanti, čišćenje ulica, trotoara, mostova i slivnika od snega i leda, blata …

Detaljnije

Služba centralnog grejanja, pogrebnih usluga i parking servisa JKP “Osečina”

U SLUŽBI CENTRALNOG GREJANJA, POGREBNIH USLUGA I PARKING SERVISA obavljaju se sledeći poslovi: CENTRALNO GREJANjE: poslovi grejanja (nabavka uglja, loženje i održavanje sistema grejanja), po potrebi isključenje i ponovo uključenje korisnika na mrežu za parno grejanje, nabavka rezervnih delova, opreme i uređaja za potrebe Službe, kao i nabavka uglja i …

Detaljnije

Služba održavanja i služba za puteve JKP “Osečina”

U SLUŽBI ODRŽAVANJA I SLUŽBI ZA PUTEVE obavljaju se sledeći poslovi: Popravka i održavanje motornih vozila, građevinske mehanizacije, mašina, alata, opreme i uređaja, delova i sl., kao što su poslovi automehaničara, autoelektričara, mašinbravara, bravara, varioca, metaloglodača, metalostrugara i dr. Izrađuju i obrađuju razne predmete i delove i iste farbaju, vrši …

Detaljnije

Služba vodovoda i kanalizacije JKP “Osečina”

U SLUŽBI VODOVODA I KANALIZACIJE obavljaju se sledeći poslovi: proizvodnja i distribucija vode, održavanje i popravka vodovodne i kanalizacione (fekalne i kišne) mreže i pratećih objekata na mreži (šahte, razvodna okna, okna, slivnici i dr.), održavanje i popravka izvorišta, građevinskih objekata na izvorištu, bunarskih kućica, bunara, bazena, uređaja i opreme …

Detaljnije

Služba zajedničkih poslova JKP “Osečina”

U SLUŽBI ZAJEDNIČKIH POSLOVA obavljaju se poslovi: rukovođenja i organizovanja rada i poslovanja preduzeća plana i razvoja preduzeća, investicionog i tekućeg održavanja objekata, opreme, uređaja, mreže i sl. investicioni, komercijalni, finansijski, pravni, opšti i kadrovski, računovodstva, vođenja magacina, plana i analize, obezbeđenja, održavanja higijene u poslovnim prostorijama upravne zgrade, uređivanja …

Detaljnije