Besplatna telefonska linija

U cilju unapređenja kvaliteta pružanja svojih usluga obezbedili smo besplatnu telefonsku liniju za naše potrošače, koja je dostupna od ponedeljka do petka, od 7.00 do 15.00 časova.

Broj besplatne telefonske linije je 0800 000114.

Putem besplatne info – linije korisnici mogu dobiti sve aktuelne servisne informacije i potrebne informacije u vezi preduzeća, kao i izjaviti reklamacije ili prigovore na rad JKP „Osečina“ ili dati sugestije i predloge radi unapređenja našeg rada.

U slučaju potrebe hitne intervencije nakon radnog vremena preduzeća dežurna služba se može dobiti na broj telefona 014/451-896.

Proverite takođe

Druga faza realizacije projekta UNDP

U prvoj fazi ugovorena je nabavka drobilice za granje, za koju očekujemo prenos sredstava od …