Marko Matić

Председник Надзорног одбора Марко Матић рођен је 18. новембра 1988. године у Ваљеву. Завршио је на Високој пословној школи струковних студија Ваљево: (1) основне струковне студије 2010. године – смер ,,Пословна информатика” са просечном оценом 9,35 и специјалистичке струковне студије 2013. године – смер ,,Управљање финансијама” са просечном оценом 9,33.

Пословну каријеру је почео 2011. године радом у Општинској управи Осечина, учешћем у Програму Националне службе за запошљавање за подршку запошљавању младих високо образованих лица уз њихово једногодишње покривање плата. Током реализације тог Програма обучавао се у различитим организационим јединицама Општинске управе, и то: Одељење за буџет (два месеца), Одељење локалне пореске администрације (три месеца), Канцеларија за локални економски развој (три месеца) и Туристичка организација ,,Подгорина” (четири месеца). Од 2012 године, у Општинској управи Осечине, радио је на месту Шефа рачуноводства, а од 2018. године ради на месту Интерног ревизора.