Javna nabavka fazonskih komada

  1. Javni poziv -fazonski komadi
  2. Konkursna dokumentacija
  3. Odluka o dodeli ugovora – fazonski komadi
  4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za fazonske komade

Proverite takođe

JN gradjevinskog naterijala od kamena

Javni pozivKonkursna dokumentacijaOdluka o dodeli ugovoraObaveštenje o zaključenom ugovoru