Put Bojcica vodenica – Raskrsce u MZ Lopatanj. Vrednost radova 615.000,00 dinara

Proverite takođe

Lokacije za odlaganje kabastog otpada

Na osnovu člana 71. Odluke o komunalnim delatnostima SO Osečina propisano je da je  vršilac …