Zaštita porodične kuće Mašinke Maksimović, selo Osečina – Lovačka.

Proverite takođe

Lokacije za odlaganje kabastog otpada

Na osnovu člana 71. Odluke o komunalnim delatnostima SO Osečina propisano je da je  vršilac …