Recent Posts

Služba za održavanje čistoće i kvaliteta vode JKP “Osečina”

U SLUŽBI ZA ODRŽAVANjE ČISTOĆE I KVALITETA VODE obavljaju se sledeći poslovi: usluge komunalne javne higijene (čišćenje, pranje i polivanje ulica, trotoara i staza, čišćenje javnih i zelenih površina, čišćenje površina oko stambenih zgrada, pražnjenje kontejnera i uličnih kanti, čišćenje ulica, trotoara, mostova i slivnika od snega i leda, blata …

Detaljnije

Služba centralnog grejanja, pogrebnih usluga i parking servisa JKP “Osečina”

U SLUŽBI CENTRALNOG GREJANJA, POGREBNIH USLUGA I PARKING SERVISA obavljaju se sledeći poslovi: CENTRALNO GREJANjE: poslovi grejanja (nabavka uglja, loženje i održavanje sistema grejanja), po potrebi isključenje i ponovo uključenje korisnika na mrežu za parno grejanje, nabavka rezervnih delova, opreme i uređaja za potrebe Službe, kao i nabavka uglja i …

Detaljnije

Služba održavanja i služba za puteve JKP “Osečina”

U SLUŽBI ODRŽAVANJA I SLUŽBI ZA PUTEVE obavljaju se sledeći poslovi: Popravka i održavanje motornih vozila, građevinske mehanizacije, mašina, alata, opreme i uređaja, delova i sl., kao što su poslovi automehaničara, autoelektričara, mašinbravara, bravara, varioca, metaloglodača, metalostrugara i dr. Izrađuju i obrađuju razne predmete i delove i iste farbaju, vrši …

Detaljnije