Recent Posts

Dokumenta JKP “Osečina”

Program poslovanja za 2020. godinuStatut JKP “Osečina“Odluka o javnim parkiralištimaCenovniciSaglasnostFinansijski izveštaji (Parkiranje Izveštaj o stepenu usklađenosti ;  Obrasci uz Izveštaj)Cenovnik za parkingPoseban program JKPFinansijski plan JKP Osečina za 2020. Izveštaj o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine: Tabelarni pregledIzveštajOdgovorna licaOdluka …

Detaljnije

Služba za održavanje čistoće i kvaliteta vode JKP “Osečina”

U SLUŽBI ZA ODRŽAVANjE ČISTOĆE I KVALITETA VODE obavljaju se sledeći poslovi: usluge komunalne javne higijene (čišćenje, pranje i polivanje ulica, trotoara i staza, čišćenje javnih i zelenih površina, čišćenje površina oko stambenih zgrada, pražnjenje kontejnera i uličnih kanti, čišćenje ulica, trotoara, mostova i slivnika od snega i leda, blata …

Detaljnije

Služba centralnog grejanja, pogrebnih usluga i parking servisa JKP “Osečina”

U SLUŽBI CENTRALNOG GREJANJA, POGREBNIH USLUGA I PARKING SERVISA obavljaju se sledeći poslovi: CENTRALNO GREJANjE: poslovi grejanja (nabavka uglja, loženje i održavanje sistema grejanja), po potrebi isključenje i ponovo uključenje korisnika na mrežu za parno grejanje, nabavka rezervnih delova, opreme i uređaja za potrebe Službe, kao i nabavka uglja i …

Detaljnije