Recent Posts

Služba vodovoda i kanalizacije JKP “Osečina”

U SLUŽBI VODOVODA I KANALIZACIJE obavljaju se sledeći poslovi: proizvodnja i distribucija vode, održavanje i popravka vodovodne i kanalizacione (fekalne i kišne) mreže i pratećih objekata na mreži (šahte, razvodna okna, okna, slivnici i dr.), održavanje i popravka izvorišta, građevinskih objekata na izvorištu, bunarskih kućica, bunara, bazena, uređaja i opreme …

Detaljnije

Služba zajedničkih poslova JKP “Osečina”

U SLUŽBI ZAJEDNIČKIH POSLOVA obavljaju se poslovi: rukovođenja i organizovanja rada i poslovanja preduzeća plana i razvoja preduzeća, investicionog i tekućeg održavanja objekata, opreme, uređaja, mreže i sl. investicioni, komercijalni, finansijski, pravni, opšti i kadrovski, računovodstva, vođenja magacina, plana i analize, obezbeđenja, održavanja higijene u poslovnim prostorijama upravne zgrade, uređivanja …

Detaljnije