Home / Javne nabavke / Javna nabavka električne energije za 2020. godinu

Javna nabavka električne energije za 2020. godinu

  1. Javni poziv
  2. Konkursna dokumentacija
  3. Odluka o dodeli ugovora

Proverite takođe

Javna nabavka Izrada projektnog zadatka

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Оdluka o dodeli ugovora OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU