Radovi na zameni sekundarne vodovodne mreže u Peckoj.

Vrednost radova oko 6.500.000
dinara

Proverite takođe

Lokacije za odlaganje kabastog otpada

Na osnovu člana 71. Odluke o komunalnim delatnostima SO Osečina propisano je da je  vršilac …