Home / Javne nabavke / Javna nabavka redovno održavanje puteva od asfalta i bitušljunka na teritoriji opštine Osečina

Javna nabavka redovno održavanje puteva od asfalta i bitušljunka na teritoriji opštine Osečina

  1. Poziv za podnošenje ponuda
  2. Konkursna dokumentacija
  3. Оdluka o dodeli ugovora
  4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Proverite takođe

Javna nabavka vodovodnih i kanalizacionih cevi

Javni poziv za vod. i kan. CEVI Konkursna dokumentacija