Home / Javne nabavke / Javna nabavka Asfaltiranje ulaza i parkinga ispred zgrade u ulici Bolnička 9 u Osečini

Javna nabavka Asfaltiranje ulaza i parkinga ispred zgrade u ulici Bolnička 9 u Osečini

  1. Javni poziv za podnošenje ponuda – JN asfaltiranje ulaza i parkinga ispred zgrade u ulici Bolnička 9 u Osečini
  2. Konkursna dokumentacija
  3. Dopuna konkursne dokumentacije
  4. Pojašnjenja konkursne dokumentacije
  5. Оdluka o dodeli ugovora
  6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Proverite takođe

Javna nabavka redovno održavanje puteva od asfalta i bitušljunka na teritoriji opštine Osečina

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Оdluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru