Kišna kanalizacija Bolnička ulica Osečina – krak prema sportskom centru

Proverite takođe

Lokacije za odlaganje kabastog otpada

Na osnovu člana 71. Odluke o komunalnim delatnostima SO Osečina propisano je da je  vršilac …