Home / Uncategorized / Dokumenta JKP “Osečina”

Dokumenta JKP “Osečina”

1. Program poslovanja za 2018. godinu

2. Statut JKP “Osečina

3. Odluka o javnim parkiralištima

4. Cenovnici

5. Finansijski izveštaji (Parkiranje Izveštaj o stepenu usklađenostiObrasci uz Izveštaj)

6. Cenovnik za parking

Proverite takođe

Radovi na putu Petrovići Selo Osečina